afspraak maken

Glaucoom

Wat is glaucoom?

Glaucoom staat voor een groep oogziekten die de oogzenuw beschadigen.
De oogzenuw is een belangrijke schakel in het goed zien. Deze kabel stuurt visuele informatie door naar uw hersenen. Als de oogzenuw aangetast is, kan dit leiden tot gezichtsvermindering en in heel zeldzame gevallen, zelfs tot blindheid. Deze aantasting is jammer genoeg onomkeerbaar.

werking van het oog
(bron foto BGS)

Er bestaan verschillende vormen van glaucoom.

Sommige vormen zijn aangeboren (congenitaal glaucoom), sommige verworven na een trauma, een ooginfectie of bij verdikking van de ooglens (secundair glaucoom). Sommige door een slechte doorbloeding (normale drukglaucoom), sommige door oogdrukstijging (acuut versus chronisch).
Glaucoom is een ingewikkelde ziekte en wordt niet altijd veroorzaakt door hoge oogdruk. Hogere oogdruk zal ook niet altijd leiden tot glaucoom.
Diagnose stellen is niet altijd eenvoudig, maar is zeer belangrijk om visuele problemen te voorkomen.

Symptomen van glaucoom

Verschillende vormen van glaucoom geven verschillende symptomen.
Vaak zult u in het beginstadium van de ziekte geen hinder ondervinden. Er ontstaan kleine blinde vlekken in het gezichtsveld. U zult deze kleine vlekken niet opmerken. Beide ogen compenseren voor elkaar en de hersenen filteren een beginnende uitval weg.

foto 1
foto 2
foto 3

(bron foto BGS)

Wanneer glaucoom niet op tijd opgespoord wordt, worden de blinde vlekken groter en zal de uitval van beide ogen elkaar overlappen.
Bij een zeer vergevorderde beschadiging van de oogzenuw kunt u last krijgen van wazige visus, aanpassingsproblemen in licht en/of donker, snelle verblinding,… Autorijden en lezen worden moeilijk. Het doel van opsporing en behandeling is deze fase te vermijden.

Wie kan glaucoom krijgen?

In principe kan iedereen glaucoom ontwikkelen. Er zijn wel enkele risicofactoren bekend, die u meer kwetsbaar maken:

  • Leeftijd: onder de leeftijd van 40 jaar komt glaucoom zelden voor. Hoe ouder u wordt, hoe belangrijker het is u te laten testen op glaucoom bij uw oogarts
  • Familie: indien glaucoom voorkomt in uw familie is het heel belangrijk dat u en uw familieleden zich te laten controleren
  • Diabetes
  • Problemen met bloeddruk en hart en vaatziekten
  • Sterk verziend of bijziend

Diagnose

De diagnose wordt gesteld door uw oogarts die met behulp van een microscoop naar de oogzenuw kijkt en uw oogdruk meet. Indien bij dit onderzoek afwijkingen te zien zijn worden extra onderzoeken uitgevoerd om glaucoom op te sporen.

Het automatisch gezichtsveldonderzoek

Tijdens dit pijnloos onderzoek wordt gecontroleerd of er zich reeds kleine blinde vlekken in uw centrale gezichtsveld gevormd hebben. Het resultaat van deze test zal steeds met u besproken worden.

De OCT scan van de oogzenuw

Met behulp van een specifieke scan wordt een diktemeting gedaan van de oogzenuw van beide ogen. Beginnende verdunning kan hiermee opgespoord en opgevolgd worden.

Opvolging

Eens de diagnose van glaucoom bevestigd is, is goede opvolging uiterst belangrijk.
Afhankelijk van de ernst van beschadiging bij diagnose zal u drie, vier of zesmaandelijks op controle moeten komen. Deze controles zijn belangrijk om het effect van de behandeling te evalueren en deze eventueel bij te sturen indien nodig.

Behandeling

Glaucoom kan niet definitief genezen worden. Het doel van de behandeling is de ziekte af te remmen en de hinder zoveel mogelijk te beperken. Aanwezige schade is onomkeerbaar. Behandeling is gebaseerd op verlaging van de oogdruk (ook bij normale drukglaucoom). Oogdrukverlaging naar een, voor u persoonlijk bepaalde, streefoogdruk remt de verdere beschadiging af.
Deze oogdrukverlaging gebeurt stapsgewijs en wordt systematisch opgedreven indien nodig.

Oogdruppels

Oogdruppels zijn de hoeksteen van de glaucoombehandeling. Drukverlagende oogdruppels worden systematisch opgestart en eventueel gecombineerd om uw streefoogdruk te bereiken. Indien oogdruppels deze streefdruk niet kunnen behalen, of u problemen ondervindt van bepaalde soorten oogdruppels, wordt er gekeken naar alternatieve behandelingsmogelijkheden.

foto 1
foto 2
foto 3

(bron foto BGS)

Laserbehandeling

Met een pijnloze laserbehandeling, waarvoor geen opname vereist is, wordt het intern afvoersysteem van het oog gestimuleerd om zo de oogdruk te verlagen. Het effect van deze behandeling is tijdelijk (maximaal drie jaar). Oogdruppels moeten in de meeste gevallen aanvullend gebruikt worden.

Chirurgie

Bij onvoldoende effect van oogdruppels of laser kan eventueel een operatie nodig zijn. De operatie heeft als doel de oogdruk te verlagen. De schade die reeds opgetreden is, wordt hiermee niet hersteld. Vaak blijven ook na chirurgie oogdruppels noodzakelijk om een lage streefoogdruk te bereiken.

  

De website van Dr. T.Raemdonck maakt gebruik van cookies.   
Meer info   AANVAARDEN